Artikel en Oprichtingsakte

HONDERVIJFENTWINTIG JAAR KONINKLIJKE HARMONIE SINT AUGUSTINUS LUTTERADE KRAWINKEL GELEEN

Wat krijg je vandaag de dag nog voor 35 euro? Niet veel, maar in 1897 kon je er een Fanfare mee oprichten.

U leest het goed, we schrijven het jaar 1897. De totale Geleense bevolking telde toen 2.595 zielen. De kerk van Oud-Geleen werd langzaam maar zeker te klein voor al dat Geleense volk en de bewoners van Lutterade en Krawinkel keken toch wel erg op tegen de wekelijkse tocht naar Oud-Geleen. Ze wilden wel een eigen kerk en zo geschiedde, deze kerk werd in 1864 in gebruik genomen.

In Oud-Geleen zag men het oprichten van deze nieuwe parochie met lede ogen aan. Begrijpelijk, een grote bron van inkomsten zou gaan verdwijnen, echter deze ontwikkeling was niet te stuiten. Lutterade en Krawinkel waren inmiddels groot genoeg geworden om hun eigen boontjes te doppen en vroeg of laat zou dit toch gaan leiden tot zelfstandigheid, onder andere op kerkelijk en muzikaal gebied.

Er waren al langer plannen om een eigen muziekgezelschap op te richten. De omringende dorpen zoals Spaubeek, Stein en Beek hadden al een korps en ook de inwoners van Oud-Geleen wisten sinds 1866 al van toeten én blazen. Het alsmaar groeiende Lutterade kon dus niet achterblijven en op initiatief van enkele bewoners, burgemeester Kubben en pastoor Linssen ging een oprichtingscomité aan de slag om een muziekkorps op te richten. Het comité kwam op 16 januari 1897 in café Stevens in vergadering bij elkaar om de definitieve oprichting af te ronden. Een belangrijk agendapunt van deze eerste vergadering zal ongetwijfeld financiën zijn geweest. Het comité had vooraanstaande personen zoals de heren Bieberstein, D’Ansembourg, Michiels van Kessenich en Martens bereid gevonden een financiële bijdrage te leveren en een huis-aan-huis collecte in Lutterade leverde fl 82,33 op, nu ongeveer 35 euro. Een startkapitaal was er, niets stond een oprichting meer in de weg en vanaf 16 januari 1897 was Fanfare Sociëteit Sint Augustinus een feit.

De eerste repetities vonden plaats in het schooltje van meester Kleuters. Dit schooltje lag naast de kerk in de Groenseykerstraat. In 1908 week men uit naar smederij annex café Smeysters gelegen aan de Lutterader Dorpstraat, thans Tunnelstraat. En ook toen eindigde een repetitie meestal met een goed glas bier.

De Fanfare Sociëteit Sint Augustinus liet meteen stevig van zich horen en niet alleen in Lutterade. Ook buiten de Geleense grenzen was het korps een graag geziene gast. Men trok naar schutters- en weidefeesten in Spaubeek, Einighausen, Sittard en Munstergeleen.

In 1920 kwam de voorzittershamer in het bezit van meester Beaumont. Op zich geen schokkende gebeurtenis, ware het niet dat deze meester Beaumont tot voor kort onderwijzer was te Oud-Geleen en thans was benoemd tot hoofd-onderwijzer van de nieuwe lagere school aan de Groenseykerstraat. Hij liet Oud-Geleen voor wat het was en stortte zich met alle energie op het voorzitterschap van zijn Fanfare. Tot 1948 hanteerde hij de voorzittershamer en onder zijn leiding werd de heer Math Ruyters uit Schinnen benoemd tot dirigent van het korps. Deze wist grote successen te boeken met het korps dat met goede cijfers terugkeerde van diverse concoursen.

De Fanfare verplaatste in 1934 het repetitielokaal van de Tunnelstraat naar de Minister Ruysstraat waar het korps repeteerde in café Soons. In de nacht van 5 op 6 oktober 1942 vond het noodlottige bombardement op Geleen plaats met enorme verwoestingen en vele doden en gewonden tot gevolg. Voor de Fanfare was het eveneens een rampnacht, café Soons was geraakt en het grootste deel van het instrumentarium en vele documenten en partituren ging in de vlammen verloren. De Fanfare zag zich gedwongen zijn activiteiten voorlopig op te schorten en betere tijden af te wachten.

Deze betere tijden kwamen gelukkig en met flinke steun, onder andere van dokter van Eys, kon de Fanfare er vanaf het voorjaar 1945 weer op uit trekken. Het verenigingslokaal verhuisde naar café Wouters aan de Markt. 

In 1948 schudde Sint Augustinus op zijn sokkel, de Fanfare werd omgebouwd tot een Harmonie, in die tijd een ware revolutie. Het laatste Fanfare-optreden vond plaats op 6 september 1948 bij gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina.

De gebeurtenissen volgen elkaar daarna snel op. In 1951 voegt zich een aantal tamboers bij het korps, in 1952 verhuist de vereniging naar het Reüniegebouw en in 1956 verschijnt het korps volledig geüniformeerd op straat. Bestuur en korps timmeren aan de weg en het korps gaat deelnemen aan concoursen, in 1951 zelfs aan twee concoursen op een dag, beide keren met groot succes, een eerste prijs met lof.

Er volgde nog een stevige aardschok bij Harmonie Sint Augustinus. De reglementen werden herzien en dames konden tot het korps toetreden. Hierna groeide het korps gestaag door, de harmonie werd uitgebreid met een blaaskapel en er was ook veel belangstelling van jeugdige muzikanten om in een eigen jeugdorkest te musiceren. De Augus10ners hebben al diverse optredens op hun naam staan. 

Anno 2022 is de Harmonie niet meer weg te denken uit Geleen. Bij alle wereldlijke en religieuze activiteiten is de Harmonie van de partij. Sinds enkele jaren opent de Harmonie het nieuwe jaar met een champagneconcert. Tijdens diverse carnavalsactiviteiten begeleiden ze de Flaarisse en de Kraonkelaere, met Palmpasen begeleiden ze de communicanten en hun ouders naar de kerk en ze spelen processiemarsen tijdens het uittrekken van de jaarlijkse Sacramentsprocessie. Ze begeleiden de communicanten van de school naar de kerk en brengen serenades bij diverse gelegenheden. In de zomer wordt het jaarlijkse speeltuinconcert gehouden, ze verzorgen muzikale rondgangen in de wijken en in de weekenden voor Kerstmis worden er kerstliederen in het centrum van Geleen ten gehore gebracht.

De Harmonie is dan al wel op leeftijd maar heeft van haar jeugdig elan nog helemaal niets verloren en is vast van plan de muzikale tocht voort te zetten. Een eerste stap daartoe was de verhuizing in 2020 van het Reüniegebouw naar de Hanenhof.

Zoals u heeft kunnen lezen zijn die 82 gulden en 33 centen destijds een goede investering gebleken. Honderdvijfentwintig jaar na de huis-aan-huiscollecte wil de Harmonie zich gaan opmaken voor een groots feest ware het niet dat Covid19 de vereniging voor de voeten loopt. Het voor 2 januari 2022 geplande Nieuwjaarsconcert kan helaas niet doorgaan en vanaf wanneer het muzikale feest echt kan beginnen is nog onbekend. Er staan diverse activiteiten en concerten op stapel waarvan wij u via diverse media, onder andere onze website Harmonie Sint Augustinus.nl, op de hoogte zullen brengen. Graag zien wij u terug bij een van onze jubileumactiviteiten.

%d bloggers liken dit: